25 Temmuz 2011 Pazartesi

Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama Nedir?

strateji nedir, şirketlerde stratejik planlama, şirketlerde stratejik yönetim,stratejik yönetim, stratejik planlama,stratejik yönetim ve stratejik planlama,stratejik plan, stratejik planlama süreci,strateji planı,strateji yönetimi,şirket strateji planı, iş planları, iş planı,bütçe,yıllık plan,problem çözme teknikleri,problem çözme yöntemleri,endüstri analizi, analizi, özdeğerlendirme,çevre analizi,piyasa analizi,EFQM,fırsatlar ve tehditler,pazar araştırması, endüstri

Şirketler elbette bugün var yarın yok olmak için kurulmazlar. Yalnızca kar etmek, sahibine, hissedarlarına ve ailelerine refah sağlamak için de kurulmazlar. Şirketler sadece hissedarlarından da oluşmaz; çalışanların, müşterilerin, ana görevini yerine getirmek için doğrudan veya dolaylı ilişkide bulunduğu kurumlar ve kişilerin, içinde bulunduğu sektörün, rakiplerinin, yakınındaki toplumun, geniş anlamda toplumun bir şirketin varlığının sürdürülmesinde mutlaka az veya çok, önemli veya önemsiz katkıları ve söyleyecekleri şeyler olacaktır.

Şirketlerin gelecekleri bugünden alınan kararlarla, yapılan yatırımlarla şekillenir. Şirketlerin geleceği kaynaklarını nasıl yarattığı, geliştirdiği ve kullandığıyla yakından ilgilidir. Bu ise planlamayı gerektirir. Ortada değişim ihtiyacı yoksa, bugün yapılanın aynen yapılmasına devam edilmek isteniyorsa planlamaya gerek yoktur. Planlama değişim ile ilgilidir. Günümüzde değişim her alanda temel bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Planlamanın amacı, belirli bir dönem sonunda en uygun sonuçları sağlama olasılığı yüksek eylemleri hemen başlatabilmektir. Hatta denilebilir ki başarı ile planlama yeteneği birbirleriyle özdeştir.Stratejik Planlama ise bir şirketin, kurumun veya kuruluşun geleceğini tasavvur ettiği ve şekillendirilen geleceğe ulaşmak için gerekli yol, yöntem, prosedür, kaynak ve uygulamaların hayata geçirildiği bir süreçtir.

Bir şirketin geleceği ve hedeflerine yönelik planlama ve gerçekleştirilmesi sırasında üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, her kademenin katkısının sağlanması, en alt kademelere kadar açılımının yapılması, yaygınlaştırılması, takip edilmesi, alınan sonuçların ölçülmesi ve denetlenmesi, gerektiğinde değişiklik ve düzeltmelerin yapılması gerekir. Üst ve orta yönetim kademelerinin stratejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında katkıları kritik ve vazgeçilmezdir

Ülkemizde Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama konularının şirketlerin olmazsa olmaz konuları olarak algılandığını söylemek mümkün değildir. Şirket sahipleri, Üst Yönetim kademeleri Planlama söz konusu olduğunda konuyu gözardı etmek, ihmal etmek eğilimindedir. Bir şekilde Planlama yapılsa dahi, üst kademe yöneticilerinin önemli bir kısmının, orta kademe yöneticilerinin hemen tümünün sahiplenme ve katlkatkılarının alınmasında önemli sorunlar olduğunu söylemek mümkündür.


Bu Blog'da profesyonel yöneticilerin Stratejik Yönetim ve Planlama konularındaki var olan bilgilerini zenginleştirmeyi  ve liderlik niteliklerinin arttırılmasında katkıda bulunmayı  amaçlıyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder